Necky
pan Kanaloš Štefan
dlabané z jednoho kusu topolového dřeva