Drobný sortiment
pan Kanaloš Štefan
lžíce, lžičky, stěrky, vařečky - vrba, osika, lípa