Medailón:
Pan Jaroslav Pecháček
Odkaz na knihu "Člověk a dřevo"


Původně mechanizátor lesní výroby,
nyní výtvarník a řezbář,
který motorovou pilou vyřezává dřevěné sochy
monumentálních svérázných postaviček, ptáků a zvířat,

Jeho monumentální sochy
jsou vhodné především do volného venkovního prostředí.

Pomocí mistrovského zvládnutí motorové pily
vytváří svá díla téměř výlučně v jednoduchém,
monumentálním provedení
bez zásahu řezbářských dlát a jiných nástrojů
k jejich jemnějšímu opracování.

Aktivně se účastní řady výstav
včetně našich žamberských "Svátků dřeva".