Medailón:
Pan Jan Rázek
Odkaz na knihu "Člověk a dřevo"


Výtvarník a řezbář,
který motorovou pilou vyřezává různě veliké dřevěné sochy
stylizovaných originálních postaviček a zvířat,
různých šelem a dravců, žraloků a orlů,
ryb, divočáků, slonů a dalších zvířat
a také i subtilnějších drobnějších plastik, svícnů a lamp.

Jeho monumentální i drobnější díla
jsou vhodná do volného venkovního prostředí i do interiérů.

Dříve vytvářel svá díla v jednoduchém,
pouze naznačeném monumentálním provedení.
V současné době stále častěji používá řezbářská dláta
k jejich jemnějšímu opracování.

Aktivně se účastní řady výstav včetně žamberských "Svátků dřeva".
Je také účastníkem pracovních setkání
spojených s veřejným předváděním řezbářského umění.