Dílna
koláře, truhláře a karosáře Vladimíra Kalouska a jeho syna Pavla