Prezentace
koláře a truhláře Jiřího Dudka
Výstava 2008