Medailón:
Buncko Jaroslav


Je to umělecký řezbář obdařený mimořádným výtvarným nadáním. Jeho tvorba se vyznačuje svérázným originálním rukopisem ovlivněným setkáním s litevským řezbářem.
Pochází ze Slovenska z Dovalova. V současné době však žije a pracuje na Moravě v Rajhradících, kde v roce 1992 uspořádal řezbářské sympózium s mezinárodní účastí.
Postupně se vypracoval na úroveň vynikajícího umělce překračujícího svým uměním nejen hranice Liptova,
ale i celého Slovenska.
Ale i když na Slovensku bývá málo, srdcem je stále pod Tatrami. Z jeho prací vyzařuje láska a zaujatost pro práci se dřevem i pro regionální tradice.
V současné době je vážně nemocný a musel ze zdravotních důvodů omezit svou výtvarnou tvorbu na minimum.
Výstavy:
Nejvíce působil na Litvě.
Spřátelil se tam s jedním řezbářem a má tam i mnoho dalších přátel. Vystavoval tam v Prijenaj-1997, 2002, 2006, Kaunas-2001, 2002, Vilkija-2001, Sodyba-2004 a na celoroční výstavě po Litvě za účasti České ambasády 2005.
Na Slovensku vystavoval v Liptovském Hrádku-1980.
Je vyfotografován s prezidentem Gašparovičem.
Řadu výstav měl v České republice.
Klatovy-1990, Šumperk-1991, Rajhradice-1994, Třebíč-1996, Hlinsko-2002, Nové Hrady-2006, Žamberk-2007, 2008.
Několikrát vystavoval i v sousedním
Maďarsku a Rakousku.
Maďarsko: Debrecen-1992, Hajdusoboslo-1993, Keckemeth-1994, Rakousko: Paudorf-1997, 2002, 2004, Grosenau-2003, 2005.
Jeho nejvzdálenější výstava byla v Japonsku v Inami-1995, kde se setkal s japonskou princeznou.
V Žamberku vystavoval v letech 2007 a 2008.
Na sedmém ročníku Svátků dřeva v Žamberku ve dnech
22. až 24. června 2007 byl jedním z nejváženějších hostů. Jeho výstava patřila svým rozsahem nejen k největším,
ale zároveň i k nejkrásnějším.