Medailón:
Ing. Cukor Stanislav
Odkaz na knihu "Člověk a dřevo"


Pedagog, středoškolský profesor na Střední škole OŘS v Žamberku.

Je vyučen truhlářem a je absolventem střední školy a Lidové školy umění.
Vysokoškolské vzdělání získal studiem
na Vysoké škole lesnické a dřevařské ve Zvolenu.

Je to skromný a velmi pracovitý a odpovědný člověk,
výtvarník ,řezbář a soustružník dřeva.

Jako středoškolský učitel učí budoucí truhláře.
Sám se zabývá výrobou nábytku, užitkových předmětů, hraček a šperků.
.
Jako pověřený zástupce jednoho z organizátorů "Svátků dřeva"
Střední školy obchodu, řemesel a služeb v Žamberku
je spolu s ředitelkou Městského muzea v Žamberku,
paní PhDr. Marií Otavovou

hlavním garantem konání a již tradiční úspěšnosti
našich každoročně konaných Svátku dřeva v Žamberku.