Medailón:
Pan Václav Fait
Odkaz na knihu "Člověk a dřevo"


Kreslíř, malíř a řezbář
původně vyučený strojním zámečníkem.
Prvně se s výtvarným uměním a s řezbářskou tvorbou seznámil
ve známém sochařském středisku,
ve Dvoře Králové a v Hořicích,
kde byl nasazen na nucené práce za II. světové války.
Rád kreslí a maluje.
Jeho náměty tvoří příroda a krajinné motivy.
Plných 36 let jezdil jako strojvůdce na lokomotivách.

Řezbařinou se začat zabývat teprve v důchodu.
V jeho tvorbě se projevuje celoživotní láska a vášeň pro lokomotivy.
Ty se staly jeho vděčným námětem.
S velikým potěšením vyřezává reliéfy milovaných lokomotiv,
které zasazuje do krajiny, nebo je ztvárňuje samostatně.
Vyřezává také skříňky k hodinám a věnuje se betlémové tvorbě.

Na vyřezaném dubovém listu ztvárňuje obrovské roháče.
Zúčastnil se několika výstav v Ústí nad Orlicí, v Orlici a v Letohradě. Vystavoval nejen své řezby, ale i kresby a malované obrázky.