Medailón:
Pan Hrudka Štefan
Odkaz na knihu "Člověk a dřevo"


Umělecký řezbář, betlemář, loutkář,
výrobce volných plastik, ozdobných rámů a zrcadel
a drobných reliéfních plastik
zdobících židle, křesla, nábytek, pažby střelbých zbraní atd.

Narodil se v Kraslicích na Sokolovsku.
Je absolventem střední průmyslové školy.
Práce se dřevem ho lákala už od dětství.
Řezbářství se věnuje od roku 1984.
Od roku 1995 je vlastníkem řezbářské dílny a vlastní firmy.
Věnuje se křesťanské tématice,
a je výrobcem velkých a středně velkých betlémů.
Současně ale zhotovuje i hračky a předměty denní potřeby
a věnuje se ženskému aktu a replikám stylového nábytku.

Ve své tvorbě dává přednost lipovému dřevu
opracovávanému speciálními stroji i ručně pomocí dlát.
Svá díla povrchově upravuje mořením a voskováním
i lakováním pomocí speciálních laků.