Medailón:
Ing. Jedlička Karel
Odkaz na webové stránky vystavovatele


Autor těchto stránek. Bývalý pedagog, ředitel střední školy,
který si celý život dělal naději, že se mu jednou vyplní jeho celoživotní přání věnovat se kreslení, malování, keramice, řezbařině a sochařství.

Motto:
V době našich babiček měl člověk na památku
na svého známého, přítele nebo člověka jeho srdci milého,
miniaturu jeho podobizny v medailónku.
V době našich rodičů měl kdesi pečlivě uložen památníček
nebo malé album jeho fotografií.
Dnešní člověk má svá alba se stovkami fotografií, diapozitivů, videonahrávek, zvukových a filmových záznamů a CéDéček.
Pořizuje si rozsáhlé knihovny, soubory obrazů,
keramických, sochařských a řezbářských děl a katalogů fotografií,
v nichž je uchovávána dokumentace o jeho osobním životě
a životě jeho nejbližších.
Současně tam jsou i jeho díla vypovídající o jeho nadání,
snech, tužbách a láskách
i o jeho práci a o jeho invenci, tvůrčích a organizačních schopnostech.

A tak si vytváří podmínky pro určitou naději, že i po jeho smrti
zůstane zachováno něco málo z pomíjivých relikvií jeho života,
pokud ovšem současně zůstane uchována jeho památka
i v srdcích jeho blízkých.