Medailón:
Rodina pana Rejmana Jana


Zakladatelem řezbářské tradice rodiny je známý řezbář Jan Rejman, kterého hned od dětství uchvacovaly především betlémy.
Základy řezbářské tvorby získal v soukromém učeni u řezbáře Bedřicha Klinského z Vysočiny a u řezbáře-betlemáře Jana Schwarze, ovlivněného významně řezbářskou školou v Králíkách.
Pracuje převážně s lipovým dřevem.
Vedle toho studoval i práce ostatních starých mistrů.
Na samém počátku své tvůrčí kariéry vytvořil na podnět brněnského zábrdovického faráře pro tamní kostelní betlém asi 8O cm vysokou pasačku s ovečkou, podle značně poškozeného vzoru.
Od roku 1994 se zúčastňoval všech mezinárodních výstav betlémů
v Hradci Králové, každoročně pak vánočních výstav a sympozií pořádaných v Praze ing. Blahoslavem Lukavcem, dále pak výstav betlémů v Rychnově na Kněžnou, Hlinsku, Hodoníně a jinde.
Od roku 1998 se účast na výstavách stala záležitostí celé rodiny.
Řezbářství se věnují i jeho dcery Jana, Lada a Květa.
Jana je navíc i významnou kamenosochařkou.

Samostatné výstavy betlémů a ostatních dřevořezeb:
R. 1999-Svět duše a dřeva (Jan a Jana Rejmanovi), galerie Kateřina Vysoké Mýto; r. 2000-Po stopách starých mistrů, Městské muzeum v Litomyšli; r. 2001-Pouť řemesla k umění, galerie Kateřina Vysoké Mýto; Oživlé dřevo, Orlické muzeum v Chocni; r. 2002-Dřevo a kámen, výstava v kapli u kostela Panny Marie Sněžné v Praze; společná výstava s rodinou kamenosochařů Štěrbových z Kozojed; r. 2005-Souhra řemesla a umění (Jan, Jana, Lada, Květa Rejmanovi, Bartoloměj Štěrba), výstava v sále Městského muzea v Hlinsku.