Řezbář při práci
Roda Jan
Tvorba volné figurální plastiky