Medailón:
Ing. Roda Jan
Odkaz na webové stránky


Pan Ing. Jan Roda se narodil v roce 1938 v Praze.

Mládí a studia prožil v Českých Budějovicích.
Je absolventem stavební fakulty ČVUT v Praze.
Povoláním je projektant.
Nyní se v důchodu věnuje svým zájmům,
především řezbářství,
tvorbě betlémů a sakrálních plastik, jesličkářství.

Účastní se výstav, řezbářských sympozií,
věnuje se historii, dokumentaci betlémů
pro Diecézi českobudějovickou.
Je členem výboru Spolku českých betlemářů
a členem redakční rady časopisu Betlemář.