Řezbář při práci
Vokoun Jan
tvorba figurální plastiky