Dřevěné nádobíčko
Ing. Stanislav Cukor
Soustružený soubor - modřín, olše, lípa