Medailón:
Pan Jan Mařík
Odkaz na knihu "Člověk a dřevo"


Motto: Vyznání intarzisty

Před stromem můžete stát jenom v úžasu.
V mnohém jej lze srovnávat s člověkem.
Ano, je to živý organismus.
"Osobnost" a "individualita" plná sebevědomí a vznešenosti.
Zároveň plná skromnosti a pokory.
"Osobnost" plná krásy a poetičnosti, plná klidu a míru.
Vyzařuje z něj vyrovnanost a pohoda.

V jeho kůře i dřevě nalezneme stopy zápasů s mnoha protivenstvími.
Obdivuji jeho velkou houževnatost a touhu po životě.
Poražen prohrál, přesto dál bojuje svůj boj.
Cítím jak v mnohém nám může být příkladem pro život.

Mě však ještě více fascinuje vnitřní nádhera stromu - dřevo.
Jeho stavba, struktura, vlastnosti.
Cítím, jak k nám promlouvá, má nám toho tolik co říci,
chce předat své poselství.

Někdo porozumí kráse šumění listí ve větru,
jiný pochopí krásu výtvorů z jeho dřeva,
další porozumí třeba tónům hudebních nástrojů z něj vyrobených.
To vše nutí člověka vážit si jej.

Jan Mařík