Medailón:
Ing. Antonín Šimek


Ing. Antonín Šimek

Intarzista a malíř z Velkého Poříčí.
Maluje od mládí, kdy navštěvoval malířství
na Lidové škole umění.

Náměty čerpá z krásné přírody, krajiny, lesů a luk. Zobrazuje zvěř, květiny, stromy
a také biblické příběhy.

Vystavoval v Betlémské kapli v Praze,
na Svatohubertských slavnostech v Kuksu,
v náchodské Galerii,
v Polici nad Metují a ve Velkém Poříčí.