Medailón:
Pan Jiří Ondra


Výtvarník - malíř, kterého svedla ke kreslení a svérázné malbě
krásná příroda tohoto kraje..
Malování se mu stalo koníčkem již na základní škole.
Po ukončení školní docházky se malování neměl možnost věnovat. Teprve až v 80. letech se ke své zálibě mohl vrátit v Moravské Třebové, kam se s rodinou přestěhoval.
V rozmezí zhruba pěti let se zúčastňoval různých výstav
ve Svitavách a Moravské Třebové.
Další, asi 15letá odmlka z důvodu nedostatku času
opět nastala po roce 1986.

K malování se definitivně vrátil opět teprve asi před pěti lety,
kdy už měl možnost se svému koníčku plně věnovat.

V roce 2004 se zúčastnil okresní přehlídky 2004 ve Svitavách
a výstavy v Moravské Třebové,
kterou pořádali moravskotřebovští výtvarníci „Welen“
jejímž se stal členem.
V roce 2005 to byla výstava v Chocni s „Welenem“,
samostatná výstava a výstava na zámku v Moravské Třebové.
Zúčastnil se také na „Přehlídce 2005“ ve Svitavách
a na setkání výtvarníků v Kapli Františkánského Kláštera
v Moravské Třebové.