Medailón:
Ing. arch. Trantišek Trejtnar


Ing. arch. Franlišek Trejtnar se narodil v Kunvaldě 29. 12. 1932
Reálné gymnázium absolvoval v Kostelci nad Orlicí.
Je žákem prof. Antonína Militkého.
Studium architektury ukončil na ČVUT v Praze 1952 - 1958
Výtvarné vzdělání si prohloubil na katedře
vedené prof. V. Žaludem, J. Podhájským, V. Kolaříkem a dal.
Je dlouholetým místopředsedou
pobočky Klubu přátel výtvarného umění v Hradci Králové.
Od r. 1982 je členem Svazu českých architektů.
Byl přijat do evidence výtvarných umělců
u Českého fondu výtvarného umění v Praze.
Vykonává vlastivědnou a kronikářskou práci,
je autorem publikace o historii Kunvaldu
(stať o významném rodákovi prof. K. Režném).

Výstavy:
Kunvald, Žamberk, Letohrad, Rychnov nad Kněžnou, Hradec Králové, Pardubice, Praha.
Získal několik předních cen v soutěžích a přehlídkách.
Vystavované práce:
1. Velká jarní kytice - pastel 1976
2. Kytice s kosatci a pivoňkami - akvarel 1995
3. Vesnička v Orlických horách tempera 1970 - 1976
4. Fišerův mlýn v Kunvaldě - olejový pastel 1991
5. Portrét kresličky M. T. - kresba uhlem 1989
(2. cena v krajské soutěži odborů)

Vyznání malíře:

Ze své zkušenosti a určitého experimentování jsem dospěl k názoru,
že na konečný výraz uměleckého díla má kromě invence autora,
nemalý podíl zvolená technika, ale i podkladový materiál.

Ing. arch. František Trejtnar