Kolotoč
Jarmila Haldová
soubor figurálních plastik