Medailón:
Paní Jarmila Haldová
Odkaz na knihu "Člověk a dřevo" * Odkaz "Panovníci zemí českých"


Všestranná výtvarnice pracující se dřevem,
řezbářka vytvářející figurální i reliéfní práce,
malířka a grafička.

Její souborné dílo se vyznačuje osobitým rukopisem
vycházejícím ze znalosti etnografie a regionální historie.
Vyniká nejen svou barevností, ale i nápaditostí, vtipností, živostí, hravostí a jásavostí.
Jeho obsahem jsou nádherné betlémy, hrdinové antických příběhů,
čeští světci, patroni, králové apanovníci,
loutky a panenky, pohádkové a šachové figurky,
zvířátka a ptáčci.
Autorka ve dřevě nachází i to, co je v něm skryto.
Její postavičky a figurky mají duši a jsou laskavé.
Námětově její díla vycházejí z řecké mytologie,
z existence, působnosti a života významných osobnosti,
českých světců, patronů, králů a dalších panovníků,
z dětských snů a dětského pohádkového světa.

K jejím neznámějších dílům patří především
soubory nápaditých a sugestivních deskových reliéfních obrazů
Je to soubor českých světců a patronů
a rozsáhlý soubor českých králů a panovníků.