Deskové obrazy
Jarmila Haldová
Výstava v MM Žamberk