Medailón:
Pan Radvan František
Odkaz na knihu "Člověk a dřevo" * Odkaz na webové stránky vystavovatele


Mé motto z dob studií :

" Vtisknout papíru kus sebe sama. Vylít naň lásku svou k horám, říčkám, životu, ...
A zapečetit kousíčkem srdce svého, které by zahřálo,
bych si přál. "

mne provází dodnes.

Platí, samozřejmě, nejen pro psané slovo, jak bylo původně míněno, ale pro každou činnost a každý materiál s kterým pracuji.
Ono v t i s k n o u t
jsem prakticky od samého začátku nechápal doslovně (jako jemnější obdobu v n u t i t ).
Spíš, a to čím dál víc ( především u takových materiálů, jako je dřevo,... jde o s n a h u spojením v meditaci předat společné sdělení.
Nota bene mluvím o snaze - s n a ž e n í , nakolik se daří, či nikoli, ...
Zároveň zde máte možnost nahlédnout
do minigalerie několika mých prací.

Těším se a chci se rozloučit přáním :
"Ať Vás potkává, a plní se Vám,
jen co je pro Vás opravdu dobré."