Gotická kuše
Martin Klatka
lučiště - laminát, socha - jasan, lípa - 72 cm