Medailón:
Pan Červenka Milan
Odkaz na knihu "Člověk a dřevo"


Pokračovatel rodinné tradice restaurátorů.
Zručný a pečlivý restaurátor hudebních nástrojů,
kterým navrací jejich původní lesk i šarm.
Milovník dějin umění a starožitností.

Je mnohaletým spolupracovníkem řady muzeí.

Navrací hudebním nástrojům vše,
co k dokonalé funkci potřebují
(vzhled a čistotu, povrchovou úpravu,
dokonalou mechanickou funkčnost, zvučnost apod.).

Vyžaduje to od něho
odpovědnou odbornou péči a preciznost,
dokonalý hudební sluch
a schopnost praktického odzkoušení hudebního nástroje
vlastní hudební produkcí.