Medailón:
Pan Jan Moravec
Odkaz na knihu "Člověk a dřevo"


Původním povoláním truhlář.
Po odchodu do invalidního důchodu se začal věnovat
výrobě různých betlémů, dekorativních předmětů
a trojrozměrných ozdob vánočních i velikonočních.

Své výrobky zhotovuje z přírodních materiálů,
především ze slámy, trávy, sítiny a kukuřičného šustí.
Využívá ale také i kůry stromů, dřevěných samorostů,
větviček a dřeva opracovaného povětrnostními vlivy.

Využívá techniky navlékání, vinutí, ovíjení, omotávání,
uzlování, a plošného i prostorového vyplétání.

Hledá nové netradiční postupy tvorby.
Studuje, ověřuje, experimentuje, zaznamenává a šíří své poznatky.

Svou techniku zpracování si ověřuje konfrontací
s tradičními technikami postupů v lidové tvorbě,
s charakteristickými vlastnostmi výrobků jednotlivých regionů,
s technikami zpracování dýh, košíkařství a textilními postupy.