Výrobky ze šustí
Tschöpová Alena
výstava 2008 - řezání dřeva