Medailón:
Paní AlenaTschöpová


V každém městě bychom našli zajímavé osobnosti,
které svým uměním a nevšedními dovednostmi
přesahují hranice regionu,
podílejí se na zachování jeho kulturních hodnot i na jeho propagaci.
Právě k takovým nositelkám tradic právem náleží
etnografka paní Alena Tschöpová.
Od roku 1977 žije na okraji Letohradu v části města,
kde stávala kdysi cihelna.
V rodinném domku obklopeném zahradou plnou voňavých květin,
v laskavé náruči stromů má svoji výtvarnou dílnu.
Tady vzniká většina jejich prací, tady proměňuje listy kukuřičného šustí v usměvavé selky, temperamentní chasníky a roztomilá zvířátka, vdechuje život figurkám z vizovického pečiva
a zdobí kraslice bohatou škálou nejrůznějších technik.
Ve své dílně vytváří kompozice figurek i celé scény
z různých přírodních materiálů,
jejichž posláním je zachytit svátky roku a s nimi spojené
tradiční lidové zvyky a obyčeje.
Přestože ji již od útlého dětství těšilo malování,
modelování a ruční práce,
její cesta k lidové tvorbě nebyla právě přímočará.
Narodila se v nedalekých Pastvinách dne 3. června 1947
v rodině krejčího.
Mezi záliby maminky patřilo paličkování krajek
a také zdobení novoročenek a přání vykládáním slámou.
Domov rodiny Zezulových zdobily nádherné krajkové obrázky
a Alenka už jako malá viděla, kolik píle a trpělivosti je ke vzniku krajkového motivu nebo novoročního přání potřeba.
Po absolvování studia na gymnáziu v Žamberku pracovala
nejprve jako kreslířka v podniku Tesla v Jablonném nad Orlicí,
později absolvovala jako jediná žena v ročníku
nástavbové studium automobilového opravárenství.
Teprve v roce 1989 se mohla přihlásit na vytoužené studium
Lidové konzervatoře v Hradci Králové
a věnovat se práci s různými přírodními materiály.
Již v roce 1990 uplatnila získané dovednosti
v Charitě v Jablonném nad Orlicí.
Věnovala se především malbám textilních devocionálií.
Tato práce vyžadovalo nejen výtvarné nadání,
ale především přesnost a zručnost.
Významným impulzem byla odborná spolupráce s manželem
malířem a výtvarníkem Jaroslavem Tschöpou.
Vzájemně si vyměňovali své zkušenosti s výtvarnými technikami
i s aranžováním výstav.