Medailón:
Pan Ladislav Chládek
Odkaz na knihu "Člověk a dřevo" * Odkaz na webové stránky vystavovatele


Firma CHLÁDEK
byla založena v roce 1992.
Převážně se zabývá výrobou hraček, vánočních ozdob,
dekorativních a soustružených výrobků ze dřeva.
Hlavním výrobním programem je výroba hraček
(upomínkových předmětů) a vánočních ozdob,
které jsou zhotovovány technikou, která se odborně nazývá
„Krušnohorská štípaná hračka z bloku“.
Jedná se o starou soustružnickou techniku převzatou po předcích. Úkolem firmy je obnovovat a rozvíjet staré lidové techniky
a výrobu z dostupných přírodních materiálů.

Pan Ladislav Chládek
se stal v roce 1988
Mistrem lidové umělecké výroby v oboru soustružení dřeva.
V roce 1995 obdržel od Českého národního podniku s.r.o. Praha
ocenění za výrobu a propagaci českých výrobků.

V současné době firma vyrábí 13 druhů zvířátek
a 10 druhů vánočních ozdob v různém barevném provedení .
Nově začíná s výrobou kolekce devíti druhů exotických zvířátek. Zvířátka i vánoční ozdoby jsou vyrobeny z javorového dřeva
povrchově neupravené (přírodní), nebo barevně upravené.
Vánoční ozdoby jsou zdobeny červenou barvou a bronzem.