Medailón:
Pan Zdeněk Bukáček
Odkaz na webové stránky vystavovatele


Výrobce hraček.
Absolvent Školského ústavu lidové umělecké výroby
v oboru umělecký zpracovatel.
Pokračovatel téměř stoleté tradice výroby
krounských dřevěných hraček,
folklorních a dekoračních předmětů.

Zakladatelem tradice byl jeho dědeček František Bukáček
v jehož šlépějích pokračoval i jeho otec Zdeněk Bukáček senior.

Po zrušení Ústředí lidové umělecké výroby a jeho Krásných jizeb
si zřídil vlastní firmu, zajišťuje si odbyt svých výrobků
a rád ukazuje jejich výrobu zejména při akcích skansenu Vysočina.

Vyrábí soustružené hračky jednak podle historických vzorů,
např. soustružené panenky, husary na koních a pohyblivé hračky,
jako jsou zobající slepičky, koníci, kominíčci a vojáčci.
Ale také podle návrhů současných výtvarníků,
např různé suvenýrové figurky.

Své výrobky dodává do galerií, muzeí
i do jednotlivých obchodů a lidových skanzenů.
V roce 2002 mu byl Ministerstvem kultury České republiky
udělen čestný titul „Nositel tradice“.