Medailón:
Pan Semerák Robert
Odkaz na knihu "Člověk a dřevo"


Je to výtvarník samouk
s velmi širokým výtvarným záběrem
a rozsahem používaných matriálů
(uhel, pastel, akvarel a tuš - sklo, dřevo a keramická hlína ).
Kreslí, maluje, ryje a brousí sklo,
tvoří modely, vyřezává do dřeva a restauruje,
vytváří dřevěné modely historických a zajímavých objektů.

Modely patří k nejzajímavější části jeho tvorby.
Jeho model Kolowratské sklárny
je zajímavým exponátem stálé muzejní expozice
v muzeu zimních sportů, turistiky a řemesel
v Deštném v Orlických horách.
Pro Městské muzeum v Žamberku
zhotovil model roubeného domu s ateliérem
místního proslulého řezbáře Františka Rouse.