Medailón:

Odkaz na knihu "Člověk a dřevo" * Odkaz na webové stránky vystavovatele


ŽIVA, zemědělská obchodní a.s., vznikla koncem roku 1994
Za 12 let své existence si svými výsledky i kvalitou a rozsahem výroby
a služeb získala významné postavení v okolí.
Společnost podniká v několika různých odvětvích.
Zemědělství, prodej a servis speciálních mobilních a dřevovýroba.

Jednou z mnoha jejich činností je zpracování dřeva a dřevovýroba.
Jedním z hlavních pilířů tohoto odvětví je výroba a montáž dřevěných montovaných domů na bázi prefabrikovaných panelů
pro dceřinou firmu Scandisystem s. r. o.,
dále pak výroba a rekonstrukce roubených chalup
a jiných i památkově chráněných objektů.
Velký objem také připadá na výrobu dřevěného štípaného šindele,
jehož pokládku realizujeme po celé ČR.
V oblasti zakázkové výroby pak zhotovování nových oken a dveří
nebo jejich replik pro zachování co možná nejvěrohodnějšího vzhledu.

Činnost v oblasti roubených staveb spočívá ve výstavbě nových objektů (obytných domu, chat, chalup, hospodářských stavení), opravách
a rekonstrukcí stávajících staveb, které jsou často národní památkou.

Roubení je stará technika stavby stěn dochovaná především
ve vesnickém a horském prostředí.
Jednotlivá roubená stavení se dodnes liší nejen oblastí,
ve které se stavba nachází a jejími zvyklostmi
ale i rozdílnou úrodností jednotlivých krajů.
Dřevo se stalo nejběžnějším používaným stavebním materiálem.
Má nesporné přednosti, jako jsou výborné mechanické vlastnosti, příjemná vůně i vzhled, snadná opracovatelnost apod.
Nasazení krovu na roubenou konstrukci a poloha krajní vazby vzhledem ke štítové stěně představuje u většiny roubených domu charakteristický detail, který je považován za výrazný znak regionálního typu stavby. Štíty roubených domů jsou výhradně dřevěné,
i pokud je v krovu vestavěna roubená komora nebo půdní vestavba. Jako střešní krytinu doporučujeme výhradně dřevěný šindel, který celé stavbě dodá patřičný vzhled a celkově tak lépe zapadá do okolní krajiny.