HODNOCENÍ PRŮBĚHU A REALIZACE VIII. ROČNÍKU

SVÁTKŮ DŘEVA V ŽAMBERKU
   
   HOLD DŘEVU JSME V ŽAMBERKU VZDALI JIŽ PO OSMÉ.

Ve dnech 20. - 22. června se otevřely pomyslné brány žamberského zámku i dveře muzea
VIII. ročníku Svátků dřeva, pro který jsme společně vybrali lákavé a atraktivní téma
dopravní prostředky a práce kolářů, kočárníků, zhotovitelů saní a karosářů.
Chtěli jsme připomenout výrobky takřka zaniklých řemesel, která ze dřeva vyráběla různé
dopravní prostředky. Naším cílem bylo přesvědčit naše nejmladší návštěvníky o tom
že vývoj těchto dopravních prostředků byl po staletí těsně spjat se dřevem.
Prostřednictvím bryček, kočárových saní i veteránů vozidel jsme chtěli
aspoň částečně navodit atmosféru doby, kdy tyto prostředky patřily
neodmyslitelně ke každodennímu životu.

Své „miláčky“, u nichž některé součásti byly ještě opravdu ze dřeva,
nám představili manželé Dvořáčkovi, přijeli s automobilem DKW z r.1936.
Atmosféru první republiky navozovalo také oblečení našich majitelů autoveteránů.
Do Žamberka se vypravili manželé Beranovi z Lanškrouna, kteří přijeli ve vozu
Chenard & Walcker z r. 1912 a ve voze přezdívaném „cililink“ Aero 500 z roku 1930.
Rodina Černohousových z Červené Vody ctí vozy Mercedes a na Svátky dřeva přijeli
s vozem Mercedes 200, Stuttgart 1929 a Mercedes 230, Pulman z roku 1936.
Pan Miroslav Havlíček prezentoval vůz Velorex 250 z roku 1961.
Naši milovníci sidecar mohli „oči nechat“ na nádherných motocyklech i „pávech“,
kterými se prezentovala firma Velorexport v.d. Žamberk

Vyučený kolář a karosář Vladimír Kalousek z Písečné a p.Jiří Dudek z Lukavice
nepochybně přesvědčili naše návštěvníky, že vyrobit loukoťové kolo, trakař nebo část
karoserie není maličkost, a kromě zručnosti je třeba být dobře teoreticky připraven.
Naši mistři řemesel a vystavovatelé nenechali nikoho na pochybách, že mají rádi dřevo
a dokáží z něho vytvářet nepřeberně bohatou škálu zajímavých předmětů.
Během tří dnů se jich představilo na třicet.
Saně, kočárky, velocipedy, lodě i lyže byly zapůjčeny ze sbírek Muzea řemesel v Letohradě,
Regionálního muzea v Rychnově nad Kněžnou, Kulturního centra
v Jablonném nad Orlicí, Klubu leteckých modelářů ze Žamberka i soukromých sbírek.

Ke Svátkům dřeva neodmyslitelně patří bohatý doprovodný program. Tanečním uměním, nápaditou choreografií i originálními úbory upoutaly pozornost
mažoretky ZUŠ P. Ebena, tanečnice DDM Animo s nabídkou orientálních
i country tanců, dramatický spád měla ukázka bojových umění KCK Letohrad.
Vůní orientu provoněly Svátky dřeva tanečnice skupiny Pouštní růže.
Slavnostní atmosféru vytvořili salonními skladbami posluchači ZUŠ P. Ebena
a členové skupiny SoliDeo, kteří obohatili hudební nabídku
o skladby období gotiky, renesance a baroka.
Během Svátků dřeva hostoval v Žamberku folklorní soubor Vlčnovjan, který nese název podle obce Vlčnov - perly Slovácka, pyšnící se proslulými kroji, tanci, hudebními tradicemi, zvyky i obyčeji. Kroje, vytvořené podle vlčnovských krojů
z 2. poloviny 19. století, jsme mohli obdivovat stejně tak jako nespoutané tance
a cimbálovou muziku. V podání Vlčnovjanu ožívá Jízda králů, dožínky i fašank,
které jsou navrhovány Unescu jako jedinečný doklad
svébytné regionální lidové umělecké tvořivosti.
Folklorní soubor z Kolumbie mnohé z nás přesvědčil o spontánním nadání tanečníků
i jejich schopnosti beze slov vyjádřit dramatické dějiny své země prostřednictvím dynamického tance.

Poděkování patří všem mistrům řemesel, účinkujícím, zapůjčitelům předmětů i firmám,
bez nichž bychom nemohli Svátky dřeva uskutečnit.

Generálním partnerem VIII. ročníku Svátků dřeva se stala
firma DŘEVOMATERIÁL s.r.o., zastoupená Ing. Vladimírem Vítkem,
dále tuto akci podpořil Pardubický kraj, zastoupený hejtmanem Ing.Ivo Tomanem,
fa Šmídl s.r.o. zastoupená p.Vladimírem Šmídlem,
fa VELOREXPORT Žamberk, v.d. - zast.p.Ing.Martinem Kosem,
ŽIVA a.s. Klášterec nad Orl. -zastoupená Ing.Oldřichem Žďárským,
fa ZEZ SILKO Žamberk, zastoupená Ing.Jiřím Prokopcem,
TTK CZ s.r.o. D. Čermná - zast. jednatelem p.Tomášem Kunertem
a fa Rojek dřevoobráběcí stroje a.s. Častolovice - zast. Mgr.Jiřím Rojkem.

VIII. ročník Svátků dřeva se uskutečnil za podpory :
Fy Dřevotvar Jablonné n. O. - zast.Gen.ředitelem Ing. Stan. Kroulíkem,
Správy Parishových lesů - zast.p.Davidem Parishem,
fy Agrostav Žamberk - zast.ředitelem Matoušem Pořickým,
Škoda Auto Muzeum Mladá Boleslav - zast. ř.Margyt Adamovou - Černou,
dále za podpory Muzea řemesel Letohrad - zastoupeného p.Pavlem Taclem,
SPV Žamberk - zast. p.ředitelem Karlem Jiříkem, f
y STIHL Žamberk - zastoupené p.Bohumírem Lipenským,
Obecního úřadu Javornice - zast.p.starostou Josefem Serbouskem,
Sboru dobrovolných hasičů Žamberk - zastoupeného p.Pavlem Dlabkou
a Letecko - modelářského klubu Orlík - zast.Ing.Miroslavem Štěpánem,
fy Pizza Giuseppe v Orlických horách, zast. marketingovým řed. Ing.Jiřím Vlčkem,
fy Pekárny Sázava, zastoupené p.Kolertem
a Pivovaru Žamberský kanec, který zastupuje Ing.Z. Kalous.

Velkou tíhu pořadatelských starostí neslo vedení Střední školy obchodu, řemesel a služeb. Skvěle připravená pracoviště vystavovatelů i odborný dohled zabezpečil
Ing. Stanislav Cukor.
Role moderátora se zhostil Ing. V. Fabián.

Všem náleží naše vřelé poděkování, stejně tak jako Vám, milí přátelé,
kteří jste se přišli podívat v počtu 1850 návštěvníků.

PhDr. Marie Otavová, ředitelka