Václav Fait
561 51 Letohrad - Kolonie, Na Rozmezí 414
telefon:
mail:
web: