Ing. Antonín Šimek
549 32 Velké Poříčí, Žďárecká 534
telefon: 498 603 531, 774 893 480
mail:
ansi@seznam.cz
web:
http://mujweb.cz/www/intarzie