Literatura související se Svátky dřeva:


Svátky dřeva v Žamberku se konají v rámci projektu
"Člověk a dřevo"
a nejsou jen výrazem úcty ke dřevu jako k ušlechtilému živému materiálu,
ale také uznáním řemeslné a umělecké práce minulých generací
i současných mistrů řemesla a uměleckých tvůrců.

V roce 2004 byla vydána publikace
Doc. PhDr. Václava Šplíchala, CSc. a PhDr. Marie Otavové


která vyčerpávajícím způsovem ve své VIII. kapitole pod názvem
"Oživené tradice"
dokumentuje průběh předchozích ročníků Svátků dřeva
a odkazuje své čtenáře na komplexní výpis dosažitelné literatury.

V roce 2007 byla následně vydána i velmi obsažná a objemná publikace
Doc. PhDr. Václava Šplíchala, CSc. a PhDr. Marie Otavové

"Poselství dřeva"VYDATELSTVÍ GOLEMPRESS
EDICE ZLATÉ RUCE

Doc. PhDr. Václav Šplíchal, CSc.
56151 Letohrad, Družstevní 597

EDIČNÍ PLÁNNAKLADATELSTVÍ GRADA
vydalo v roce 2005 výjimečnou knihu
Marka Mináře
s názvem
"Řezbářství"
patřící do řady publikací o uměleckých řemeslech,


která je určena restaurátorům, laickým i profesionálním řezbářům
a všem zájemcům o práci se dřevem.


Další knihou zabývající se zpracováním dřeva vydanou
NAKLADATELSTVÍM GRADA
je kniha
Martina Patřičného
s názvem
"Pracujeme se dřevem"

Láska ke dřevu je námětem i jeho dalších dvou knih
"Dřevo krásných stromů"
"Patřičný (nejen) dřevo"

NAKLADATELSTVÍM GRADA
byly vydány i publikace:

Rudiho Wagenfuhra
"Dřevo - obrazový lexikon"
Jiřího Baiera a Zdeňka Týna
"Ochrana dřeva"Významnou součástí většíny ročníků Svátků dřeva v Žamberku
jsou i prezentace výrobků
firmy intarzisty
Jana Maříka z Dolní Dobrouče,
v kterých pomocí skalpelu a barených dýh transformuje své myšlenky
do abstraktních volných kompozicí s popisem dějů a podobenstvím příběhů
.
Jeho práce byly vystaveny v roce 2004 ve výstavní síni "Iras Boldessari".
Jsou také součástí jeho publikace

Fotodokumentaci jeho vybraných prací si můžete najít na stránce