Image


Organizační zabezpečení

Svátky dřeva jsou již tradičně konány
v areálu žamberského zámku
jako třídenní akce ve druhé polovině měsíce června.

Pod patronací Městského úřadu v Žamberku
a Krajského úřadu v Pardubicích
zajišťuje organizaci
Městské muzeum v Žamberku
ve spolupráci
se Střední školou obchodu, řemesel a služeb v Žamberku.

Součástí Svátků dřeva v Žamberku
jsou přehlídky řemeslné a umělecké práce se dřevem
a výstavy výrobků zhotovených ze dřeva
a další zajímavé ukázky
včetně bohatého kulturního programu.


ImageImage

Image

Oživené tradice
Svátky dřeva vycházejí ze zdejší bohaté regionální tradice práce se dřevem.


Projekt a program
Svátky dřeva oslovují mistry řemesel k účasti na přehlídkách řemeslné a umělecké práce spojené se zapojením dětí a mládeže do programu a možností nákupu výrobků.


Tradiční aktivní účastníci - vystavovatelé

Galerie1

Opracování dřeva motorovou pilou a dlabáním:

Galerie2-1

Umělecké řezbářství a soustružení (1. část):

Galeri2-2

Umělecké řezbářství a soustružení (2. část):

Galeri2-3

Umělecké řezbářství a soustružení (3. část):

Galerie3-1

Malování na dřevo, sklo a keramiku, fotografování:

Galerie3-2

Intarzie, dřevěné šperky a bižutérie:

Galerie4

Betlemářství, loutkářství, šachy, masky a dřevěné zbraně:

Galerie5

Tvorba a restaurování hudebních nástrojů:

Galerie6

Nábytek historický, slohový, dobový, umělecký, moderní:

Galerie7

Umělecké zpracování jiných materiálů:

Galerie8

Tvorba a prodej hraček:

Galerie9

Dřevěný dům, restaurování a modely staveb, lodí, letadel atd.:

Galerie10

Kolářství, kočárnictví a karosářství:

Galerie11

Bednářů, bečvářů, soustružníků dřeva a nádobníků:


Kontaktní
adresy
Telefony, faxy,
e-maily
Stal(a) jste se
Informace o počtu navštěvníků této internetové stránky.návštěvníkem
těchto stránek.


Návštěvní
kniha
Hodnocení, návrhy
a doporučeníWebové odkazy
Multimedia, kulturní instituce, významní řezbáři, akce a výstavy.


Literatura
Archivní prameny, současná literatura.


Stránky byly vytvořeny v roce 2005 a dále jsou každoročně průběžně aktualizovány
Webmaster