Opracování dřeva motorovou pilou a dlabáním:

Ciprián Kanaloš * Pecháček Petr Rázek Woth *