Umělecké řezbářství a soustružení (2. část):

Hrudka Jedlička Ježek Macháček Mann Patřičný Pecháček Rejmanovi