Nábytek historický, slohový, dobový, umělecký, moderní:

Fajt

Dřevotvar

Krejsa

Muzeum

NATIV

Novák

RuKa

SPV

Starý

Šulc