Umělecké zpracování jiných materiálů:

Jedlička Jeništová Klepáček Moravcovi Tschöpová Vychytilová Žáci SOU *