Organizační zabezpečení:

Svátky dřeva v Žamberku
jsou již tradičně uskutečňovány za podpory
Ministerstva kultury ČR, Pardubického kraje

a pod patronacíOrganizaci akce zabezpečuje


ve spolupráci se