Program a projekt:

X. jubilejního ročníku Svátků dřeva v Žamberku

konaného v areálu Městského muzea v Žamberku,
Střední školy obchodu, řemesel a služeb v žamberském zámku
a na Masarykově náměstí
ve dnech
25. až 27. června 2010

Vážení přátelé přírody a výtvarného kumštu,
do konce června, kdy má být realizován jubilejní desátý ročník Svátků dřeva je ještě daleko
a tak mi dovolte, abych vám dříve než vás zběžně seznámím s jeho programem,
nabídl tři svoje malé video-prezentace, které vám umožní nahlédnout do práce těch,
kteří jsou nositeli jejich výtvarné úrovně, našich vystavovatelů.
Podle mých záznamů počet těch, kteří u nás vystavovali již letos překročil stovku.
Pokud se k prohlídce odhodláte, musím vás upozornit, že spuštění prezentací
na méně výkonných počítačích může trvat trochu déle.
Budete se proto muset asi vyzbrojit trochou trpělivosti.

  Naši řezbáři

  Tvůrci betlémů, loutek, hraček, šperků apod.

  Malíři, modeláři, intarzisté a další

Letošní ročník bude konán ve znamení
„POCTA DŘEVU V ŽAMBERKU 2010“

Jeho součástí budou nejen prezentace výsledků tvorby tradičních vystavovatelů,
pro které budou v budově zámku vyčleněny potřebné prostory s vymezením konkrétní  
instalace vystavených předmětů, ale počítá se i se záměrem uspořádat v hlavním sále
expozici z nejlepších  výrobků všech vystavovatelů předchozích devíti ročníků.
Počítá se i se spoluprací Muzea řemesel Nový Dvůr, Souboru lidových staveb Vysočina
a Muzea v Opoli.
K nové formě propagace Svátků dřeva i jejich vystavovatelů by měl přispět
i slavnostní průvod družiny Karla IV. a mistrů řemesel centrem města v rámci
speciálního programu X. ročníku Svátků dřeva během soboty 26.června 2010.
Tradičně se počítá i se zatraktivněním organizováním soutěží, tomboly,
ochutnávek nápojů, pečiva apod.
Součástí programu bude také tradiční bohatý kulturní program.

Nedílnou součástí X. ročníku bude
Řezbářsko-sochařské sympózium
konané ve dnech 18. - 25. června 2010


Smyslem sochařského setkání je vzdát hold dřevu, jehož těžba a zpracování je typickou surovinou
žamberského regionu, jehož centrem je město Žamberk.
Mělo by posloužit k obohacení kulturního prostředí našeho města.
Tématicky je soutěž orientována obecně jako pocta dřevu,
s konkrétními náměty vztahujícími se k městu Žamberk, Městskému muzeu Žamberk a Svátkům dřeva.
Vytvořené sochy by se prostřednictvím výtvarné zkratky
měly stát připomenutím devíti dosavadních ročníků Svátků dřeva,
100. výročí existence Městského muzea v Žamberku
a vyjádřením pocty samotnému městu Žamberk.
Měly by být umístěny ve volném prostranství zámeckého parku, či na jiném místě,
dle návrhu odborné komise, radních města a samotných autorů.
Zhotovené sochy budou řádně převzaty k vystavení, vyhodnocení
a předání peněžitých a případně i věcných cen.
Prostřednictvím darovací listiny budou převedena vlastnická práva na Město Žamberk.
Zhotovené sochy budou řádně převzaty k vystavení, vyhodnocení a předání cen. 
Získaná díla se stanou neprodejnou součástí a výzdobou plenéru Města Žamberk.

Upozornění:
Od 26. února 2009 došlo k spuštění nových webových stránek Svátků dřeva v Žamberku
http://www.zamberk.cz/Svatkydreva/
které se staly organickou součástí webu Města Žamberk
s přímou odpovědností Městského muzea v Žamberku za jejich obsahovou úroveň
a došlo tím ke změně dosavadního stavu, kdy za úroveň původního webu
http://svatky-dreva.webzdarma.cz/
nesl odpovědnost po dohodě s vedením Městského muzea v Žamberku
tvůrce a správce tohoto webu Ing. Karel Jedlička,
http://www.zamberk.cz/Svatkydreva/galerie/jedlicka-karel.php
který zdarma vykonával tuto funkci po dobu pěti let a nadále tento svůj web provozuje.