Oživené tradice:

Svátky dřeva v Žamberku
vycházejí z bohaté regionální tradice práce se dřevem.
Jsou konány
jako výraz úcty ke dřevu a uznání řemeslné a umělecké práce
minulých generací i současných mistrů řemesla a uměleckých tvůrců.
Mají ustálený program. Mění se jen téma jednotlivých ročníků.
Jejich nedílnou součástí jsou vystoupení hostů
z řad vystavovatelů, odborníků, mistrů řemesel a uměleckých tvůrců,
aktivní zapojení dětí a mládeže do programu se soutěžemi mladých tvůrců
a kulturní vystoupení uměleckých souborů.

I. a II.ročník (2001 a 2002):
Oba ročníky byly zasvěceny obecně zpracovatelům dřeva a řezbářům.

III. ročník (2003):
Byl zaměřen především na výrobu loutek.

Městské muzeum Žamberk
spolu s Muzeem loutkářských kultur v Chrudim připravilo:
"
Výstavu kouzelných dřevěných hrdinů"
Součástí akce byla soutěž mladých tvůrců:
"
Žamberská loutka"
Porota hodnotila 120 soutěžních prací.

IV. ročník (2004):
Byl orientován na výrobu hudebních nástrojů.

V areálu Městského muzea Žamberk
byla ve spolupráci s panem Janem Maříkem z Dolní Dobrouče
a výtvarníky vytvořena výtvarná dílna na téma:
"
Můj hudební nástroj"
Zasloužilý umělec Vladimír Pilař představil práce rodiny Pilařů:
"
Tajemství zakletá do výroby houslí"
Byl uskutečněn křest nové publikace autorů
Doc. PhDr. Václava Šplíchala a PhDr. Marie Otavové s názvem:
"
Člověk a dřevo v Orlických horách"
Proběhla vernisáž výstavy Technického muzea v Brně:
"
Hrací stroje a strojky"
Pan Milan Červenka z Jakubovic seznámil s prací
restaurátora hudebních nástrojů:
"
Křehká schránka hudebních nástrojů"
Pan Pavel Bureš seznámil s prací výrobců kytar:
"
Jak se zrodí kytara"


V areálu Středního odborného učiliště OŘS v zámku
byl podle instrukcí pana Karla Hanzíka z Příbrami uskutečněn:
"
Kurs výroby kantel z polotovarů".
Na něj navazovala:

"Soutěž o nejzdařileji dokončený hudební nástroj".
V prostorách školy byly uskutečněny dvě výstavky:
"
Výstava prací žáků a pedagogů ze dřeva i keramiky"
"
Výstavka jednoduchých hudebních nástrojů"
(píšťalky, bubínky, djembe, digeridoo).
Součástí akce bylo:
"
Setkání všech bývalých absolventů učebního oboru truhlář v SOU"

V. ročník (2005):
byl orientován na výrobu a prodej nábytku.

V areálu Městského muzea Žamberk
Byla instalována výstava lidového a slohového nábytku: "Nábytek - teplo domova"
Proběhla výtvarná soutěž:
"Pokojík mé prababičky"

Své umění předváděli: pan Štefan Hrudka z Vlčkovic, pan Bedřich Šilar z Lanškrouna,
paní Marta Krátká ze Zbudova, pan Václav Hejnák z Výprachtic, pan Ladislav Chládek z Výprachtic,
pan
František Radvan z Lanšperka, pan Milan Červenka z Dolní Doubrouče, pan Z. Bukáček z Hlinska

V areálu Středního odborného učiliště OŘS v zámku
Byla instalována výstava dřevozpracujících firem:
Fa Fajt Jablonné n.O. , Fa Dřevotvar Jablonné n.O.,
Fa Nativ Jablonné n.O., Fa Ru&Ka Jablonné n.O.
Bylo možno zhlédnout
autorské výstavy:

Umělecký nábytek - pan Pavel Novák z Jablonného nad Orlicí, pan Starý z Chocně,
intarzie - pan
Jan Mařík z Dolní Dobrouče, dřevěné masky - pan Miroslav Tříska z Plzně,
soustružené výrobky - pan
Ladislav Faltus z Jablonného n.O.,
dřevěné modely staveb - pan
Martin Jakubec z Letohradu,
dřevěné plastiky - pan
Petr Steffan z Trnávky,
pan Štefan Hrudka z Vlčkovic,
pan Ing. Stanislav Cukor a pan Ing. Karel Jedlička ze Žamberka,
volná tvorba -
Lenka Tapušiková z Dolního Třešňovce
Své umění předváděli
mistři řemesel a žáci SOU:
Žáci SOU - ukázky soustružení, řezby a intarzování, voskování, vylévání cínem
pan
Štefan Kanaloš z Ostravy - výroba misek, korýtek a lžic
pan
Jan Friml z Jablonného n.O. - povrchových úprav šelakováním
pan
Milan Vaňous ze Žamberka - řezbářská školička, pan Mychajlo Kmeť - louhování nábytku
Řezba motorovou pilou - pan
Jan Rázek z Javornice a pan Jaroslav Pecháček z Hřibin
Košikářské umění a pletení z různých přírodních materiálů - pan
Jan Moravec z Letohradu
Lukostřelba - pan
Martin Klatka z Kunvaldu
Přednášky:
pan
Jan Mařík - tajemství intarzie
pan
Ondřej Jäger - makroskopická a mikroskopická stavba dřevin
Doprovodné programy:
Výtvarné soutěže, soutěž v zatloukání hřebíků, výroba jednoduchých výrobků ze dřeva
zhotovování obrázků ubrouskovou technikou a další, lukostřelba
Kulturní vystoupení:
Campanola z Dolní Dobrouče / zámecká kaple/
divadelní scény z Boccacova Dekameronu v nastudování
Spolku divadelních ochotníků ze Žamberka
vystoupení
skupiny historického šermu Lucrezia / nádvoří zámku/
koncert
dechové hudby ZUŠ Petra Ebena / nádvoří zámku/


VI. ročník (2006):
byl orientován na výrobu a prodej hraček.

V areálu Městského muzea Žamberk
Výstava hraček a loutek ze sbírkového fondu východočeských muzeí
a od soukromých zapůjčitelů pod názvem

"Kouzelný svět hraček"

Část expozice byla věnována Jedlínské hračce a hračkám firmy Blank, s.r.o.

V areálu Středního odborného učiliště OŘS v zámku

Své expozice hraček předvedli:

firma Blank, a.s., Ústí nad Orlicí - výroba dřevěných hraček,
pan
Boženík Zdeněk z Bruntálu - lodě a vláčky,
pan
Bukáček Zdeněk z Krouné u Hlinska -
výroba tradiční krounské hračky,
rodina
Havlíkova a Haldova ze Sedloňova - svět loutek
pan
Fousek Zdeněk ze Svineckých Dvorů - dřevěné hračky
pan
Chládek Ladislav,
mistr lidové umělecké výroby a jeho žena Růžena z Výprachtic - dřevěné štípané hračky.

Řezbu motorovou pilou předvedli:
pan
Rázek Jan z Javornice a pan Pecháček Jaroslav z Hřibin.


Řezbářské a soustružnické práce, betlémy a loutky vystavovali:
pan
Ing. Cukor Stanislav
ze Žamberka - umělecká řezba a soustružení,
pan
Fait Václav z Letohradu - umělecká řezba,
pan
Faltus Ladislav z Jablonného n.Orl. - soustružené výrobky, dřevěné rámečky, misky,
pan
Hrudka Štefan z Vlčkovic - umělecká řezba,
pan
Ing. Jedlička Karel ze Žamberka - umělecká řezba,
keramika, malby,
pan Sedláček Vladimír z České Rybné - řezbář dekorativních předmětů a plastik,
pan
Steffan Petr z Městečka Trnávka - sakrální dřevěné plastiky,
pan
Šilar Bedřich z Lanškrouna -
umělecká řezba, betlémy, plastiky, loutky,
paní Tapušíková Lenka a pan Tapušík Pavel z Dolního Třešňovce - pohádkové postavy z přírodních materiálů,
firma Weirauch ze Žamberka - řezba dekorativních a drobných předmětů,
Žáci a pedagogové
SOU OŘS Žamberk - práce žáků.

Modely staveb, letadel, lodí a automobilů vystavovali:
pan
Linhart Vladimír z Deštné v Orl. horách - modely automobilů, lodí a letadel.
pan
Jakubec Martin z Letohradu - Kunčic - modely lidových staveb
pan
Moravec Pavel a pan Ing. Štěpán Miroslav - letecké modely.

Intarzie, dřevěné šperky, kresby a malby na dřevo a na sklo vystavovali:
pan Friml Jan z Jablonného n.Orl. - intarzované šachovnice a figurky, úprava dřeva, šelakování,
paní Krátká Marta ze Zbudova - malby na dřevo a koláže,
pan Mařík Jan z DolníDobrouče - okouzleni dřevem - tajemství intarzie,
pan
Ondra Jiří z Moravské Třebové - malby,
pan
Radvan František ze Žampachu - dřevěné šperky a plastiky.

Umělecké zpracování dalších materiálů předvedli:
pan Klepáček Jan z Hostinného - bubáčci z topolové kůry,
pan
Moravec Jan a paní Moravcová Marie z Letohradu - ozdoby, košíky, ukázky pletení ze slámy a pedigu,
paní
Tschöpová Alena z Letohradu
- předměty z šustí a přírodních materiálů,
žáci Speciální školy v Žamberku - práce žáků.


Slavnostní zahájení:
pan Prof. Václav Kubát: Česká hračka a její význam
pan
Doc. PhDr. Václav Šplíchal: Vernisáž výstav VI. ročníku
paní
PhDr. Marie Otavová: Uvedení výrobců hraček

Přednášky:
pan Bukáček Zdeněk z Krouné u Hlinska - tradice výroba krounské hračky,
pan Mgr. Josef Kvíčera - Jedlínská škola a výroba hraček,
pan Karol Maár z Písečné - ochrana a ošetřování památných stromů ve fotografiích.

Doprovodné programy:
pan Klatka Martin z Kunvaldu - lukostřelba, střelba z kuše,
soutěž v zatloukání hřebíků, výroba jednoduchých výrobků ze dřeva,
výtvarná dílna - výroba káč a píšťalek,
soutěže moje hračka s vyhlášením výsledků,

Kulturní vystoupení:
ZUŠ Petra Ebena - koncert dechové hudby,
Mažoretky - vystoupení,
ZUŠ Jaroměř - koncert swingového orchestru,
Capoeira - orientální tance,
Moje hračka - vyhlášení výsledků soutěže,
Divadelní spolek Diviš ze Žamberka - divadelní scéna z Boccaciova Dekameronu,
Fresagrandinaria, pěvecký sbor z italského partnerského města
a
Corale, pěvecký sbor žamberského gymnázia,
Lucrezia - skupina historického šermu - vystoupení
tombola

VII. ročník (2007):
Byl orientován na dřevěný dům a tradiční řemesla,
tesařství, šindelářství, pilařství a podlahářství.

V areálu Středního odborného učiliště OŘS v zámku

Svou činnost na stavbě dřevěného domu, interiéru a na modelech staveb předvedli:
pan Jakubec Martin z Letohradu-Kunčic - modely staveb,
firma Krögler Stanislav z Klášterce nad Orlicí - štípaný šindel
paní
Landová Marta z Prahy - miniatury interiérů dřevěných roubených stavení,
pan Vaňous Milan ze Žamberka - práce ve dřevě, repliky podlah a trámů , interiér lidových staveb,
Firma
ŽIVA, a.s. Klášterec nad Orlicí- stavba roubené stavby.

Řezbu motorovou pilou předvedli:

pan
Rázek Jan z Javornice, pan Pecháček Jaroslav z Hřibin,
pan
Woth Jakub z Deštného.
.

Řezbářské a soustružnické práce, betlémy a loutky vystavovali:
pan Buncko Jaroslav z Rajhradic - umělecké dřevořezby,
pan
Ing. Cukor Stanislav
ze Žamberka - umělecká řezba a soustružení,
pan
Faltus Ladislav z Jablonného n.Orl. - soustružené výrobky, dřevěné rámečky, misky,
pan
Ing. Jedlička Karel ze Žamberka - umělecká řezba,

pan
Macháček Drahoslav z Týniště nad Orlicí -
soustružené dekorativní předměty,
pan
Pecháček Jiří z Dolní Dobrouče -
umělecká řezba,
pan Petr Martin ze Žamberka - marionety,
pan
Rejman Jan z Vysokého Mýta -
umělecká řezba, betlémové figury i rozsáhlé betlémy,
slečna
Rejmanová Lada z Vysokého Mýta - řezbářka a betlémářka,
pan I
ng. Roda Jan z Prahy - betlémář
pan Sedláček Vladimír z České Rybné - řezbář dekorativních předmětů a plastik,
pan
Šilar Bedřich z Lanškrouna -
umělecká řezba, betlémy, plastiky, loutky,
pan
Petr Martin ze Žamberka - dřevěné loutky,
pan Tříska Miroslav z Plzně - dřevěné zadlabávané masky, loutky a sakrální předměty
pan
Vokoun Jan z Třebechovic pod Orebem - betlémy a loutky,
Žáci a pedagogové SOU OŘS Žamberk - práce žáků.

Modely letadel, lodí a automobilů vystavovali:
pan
Linhart Vladimír z Deštné v Orl. horách - modely automobilů, lodí a letadel.
pan
Ing. Štěpán Miroslav - letecký model
modelářský klub Orlík Žamberk.

Kresby, malby a dřevěné šperky vystavovali:
pan Hejnák Václav z Výprachtic - portréty malby na skle,
pan
Radvan František ze Žampachu - dřevěné šperky a plastiky,
pan Ing. arch. Trejtnar František - obrazy krajin a majestátních stromů.

Své expozice hraček předvedli:
pan
Bukáček Zdeněk z Krouné u Hlinska -
výroba tradiční krounské hračky,
pan
Chládek Ladislav,
mistr lidové umělecké výroby a jeho žena Růžena z Výprachtic - dřevěné štípané hračky.

Umělecké zpracování dalších materiálů předvedli:
paní Jeništová Věra z Helvíkovic - zdobení dřevěných prkének suchými vazbami,
pan Moravec Jan a paní Moravcová Marie z Letohradu - ozdoby, košíky, ukázky pletení ze slámy a pedigu,
paní
Tapušíková Lenka z Dolního Třešňovce -
pohádkové postavy z přírodních materiálů,
paní
Tschöpová Alena z Letohradu
- předměty z šustí a přírodních materiálů,
žáci Speciální školy v Žamberku - práce žáků.

Doprovodné programy:
firma
Živa a
firma Krögler - stavba srubu, šindelová střecha,
firma
Rojek - drcení dřevní hmoty,
pan
Karol Maar - zhotovování ptačích budek,
pan
Zdeněk Bukáček - malování dřevěných panenek,
pan
Jan Moravec zhotovování ozdob ze slámy,
Občanské sdružení Neratov - předení příze a česání vlny,
soutěž v zatloukání hřebíků, štípání špalků, řezání pilou,
soutěž - domy, domky, domečky.

Kulturní vystoupení:
ZUŠ Petra Ebena - koncert dechové hudby,
Mažoretky - vystoupení,
ZUŠ Petra Ebena - vystoupení tanečního souboru,
Domy, domky, domečky - vyhlášení výsledků soutěže,
Kristina Wohlinová - vystoupení country kapely,
DDM Animo - ukázky karate,
Amarilis - orientální tance,
Rytíři krále Jana - vystoupení skupiny historického šermu,
Pouštní růže - vystoupení taneční skupiny orientálních tanců,
Spandan (Indie) - vystoupení tanečního folklorního souboru,
Trepetlika (Bulharsko) - vystoupení dětského folklorního souboru,
tombola

VIII. ročník (2008):
Byl orientován na kolářství,
kočárnictví a karosářství

V areálu Středního odborného učiliště OŘS v zámku

Své truhlářské, kolářské, kočárnické a karosářské řemeslo a umění předvedli:
pan Kalousek Vladimír z Písečné u Letohradu se synem Vladimírem - kolářské a karosářské práce
pan Dudek Jiří z Lukavice u Žamberka - polotovary kolářských prací

Řezbu motorovou pilou předvedli:

pan
Rázek Jan z Javornice, pan Pecháček Jaroslav z Hřibin,
pan
Petr Martin ze Žamberka.

Řezbářské a soustružnické práce, betlémy a loutky vystavovali:
pan Beneš Vladimír ze Sobkovic - umělecké reliéfní dřevořezby,
pan
Buncko Jaroslav z Rajhradic se synem Radkem - umělecké dřevořezby a dřevěný šperk,

pan
Ing. Cukor Stanislav
ze Žamberka - umělecká řezba a soustružení,
pan
Faltus Josef z Jablonného n.Orl. - plastiky, hračky a dekorativní předměty,
pan
Faltus Ladislav z Jablonného n.Orl. - soustružené výrobky, dřevěné rámečky, misky,
pan Hejl Vlastimil z Letovic - soustružené oblázky,
pan
Hrudka Štefan z Vlčkovic - umělecká řezba,
pan
Ing. Jedlička Karel ze Žamberka - umělecká řezba,

pan
Macháček Drahoslav z Týniště nad Orlicí -
soustružené dekorativní předměty,
pan Man Jiří ze Žamberka - samorosty, betlémy,
pan
Patřičný Martin z Debrna -
přednáška Dřevo krásných stromů,
pan
Petr Martin ze Žamberka -
dřevěné loutky, marionety,
pan Sedláček Vladimír z České Rybné - řezbář dekorativních předmětů a plastik,
pan Mgr. Stančík Petr z Rychnova nad Kněžnou - řezby, šperky, hračky,
pan Petr Steffan z Trnávky - sakrální dřevěné plastiky,
pan
Šilar Bedřich z Lanškrouna -
umělecká řezba, betlémy, plastiky, loutky,
pan
Šulc Martin ze Žamberka - řezby, busty, restaurátorství nábytku,
pan
Včelák Josef ze Staré Vody u Chlumce nad Cidlinou- dřevěná bižuterie,
pan
Vokoun Jan z Třebechovic pod Orebem - betlémy a loutky,

Modely domů, letadel, lodí a automobilů vystavovali:
pan
Jakubec Martin z Letohradu - Kunčic - modely lidových staveb
paní Landová Marta z Prahy - miniatury interiérů dřevěných roubených stavení,
pan
Ing. Štěpán Miroslav -
modelářský klub Orlík Žamberk - letecké modely

Intarzie, kresby, malby a dřevěné šperky vystavovali:
pan Hejnák Václav z Výprachtic - portréty malby na skle,
pan
Mařík Jan z Dolní Dobrouče - nové intarzie doplněné řezbářskou plastikou,
pan
Nyklíček Josef ze Žamberka -
olejomalby,
pan
Ondra Jiří z Moravské Třebové - malby,
pan
Heřman Miroslav z Písečné - dřevěné šperky a plastiky,

Své expozice hraček předvedli:
pan
Bukáček Zdeněk z Krouné u Hlinska -
výroba tradiční krounské hračky,
pan
Chládek Ladislav,
Mistr lidové umělecké výroby a jeho žena Růžena z Výprachtic - dřevěné štípané hračky.

Své restaurátorské práce předvedli:
pan Červenka Milan z Horní Dobrouče - restaurování hudebních nástrojů.

Umělecké zpracování dalších materiálů předvedli:
paní Jeništová Věra z Helvíkovic - zdobení dřevěných prkének suchými vazbami,
paní Brůnová Anna - ozdoby, košíky, ukázky pletení z pedigu,
pan Moravec Jan z Letohradu - modely, ozdoby, košíky, ukázky pletení ze slámy a pedigu,
paní
Tschöpová Alena z Letohradu
- předměty z šustí a přírodních materiálů,
žáci
ZUŠ Petra Ebena pod dohledem Mgr. Tomáše Čečetky - práce žáků.

Doprovodné programy:
Přednáška Martina Patřičného - Dřevo krásných stromů,
Ukázky práce se dřevem - možnost odzkoušení opracování dřeva a malby na dřevo,
Projížďka historických vozů městem
Tombola - vylosování účastníků a udělení cen.

Kulturní programy - vystoupení:
ZUŠ Petra Ebena - koncert dechové hudby,
ZUŠ Petra Ebena - vystoupení mažoretek,
DDM Animo - vystoupení taneční skupiny orientálních a country tanců,
Pouštní růže - vystoupení taneční skupiny orientálních tanců,
SoliDeo - gotická, renesanční a barokní hudba v zámecké kapli,
Vlčnovjan - folklorní soubor
pyšnící se proslulými kroji, tanci, hudebními tradicemi,
zvyky i obyčeji
, cimbálovou muzikou, Jízdou králů, dožínkami i fašankem,
Kolumbie - vystoupení
folklorního soubor se spontánními dynamickými tanci,
Rytíři krále Jana - vystoupení skupiny historického šermu,

V Městském muzeu Žamberk
Výstava žáků ZUŠ Petra Ebena pod dohledem Mgr. Tomáše Čečetky
Nasedněte a jedéém...

IX. ročník (2009):
Byl pod názvem TAJEMSTVÍ BEDNÁŘSKÉHO ŘEMESLA
orientován na práce bednářů, bečvářů, nádobníků a rourníků.

V areálu Středního odborného učiliště OŘS v zámku,
v Pivovaru Žamberk a ve vinárně U Jakuba.

Image Image Image Image Image